Metodická podpora školám v oblasti podnikavosti

Akční plánování škol

V současnosti jsou realizovány projekty akčního plánování - seznamte se s pojmy KAP / MAP / ŠAP / I-KAP ...

Metodické publikace

Seznamte se s různými publikacemi, které se zabývají podnikavostí.

Další zajímavé projekty

Rozcestník na různé projekty z oblasti podnikavosti

Iniciativy učitelů

Iniciativy učitelů, kteří se snaží učit interaktivní a velmi praktickou formou a vytvářejí k tomu metodické podklady ...


Naše knihy 


Kompletní přehled metodických nástrojů pro výuku finanční gramotnosti a rozvoj podnikavosti. 

Jak sladit životní hodnoty a cíle s finančním plánem a pochopit klíčové principy budování prosperity ...