Rozvoj učitelů

Podnikavý učitel


Aktivní a inciativní učitel-mentor, který s žáky pracuje tak, že podporuje jejich tvořivost, iniciativu a obecně rozvoj klíčových kompetencí.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je velmi důležité. Učitelé se mohou vzdělávat různými formami ... 

Zajímavé odborné akce

Velmi užitečné může být i neformální vzdělávání účastí na zajímavých odborných akcích, jako jsou konference, diskusní setkání či metodické semináře.

Stáže pro učitele

Díky spolupráci s jinými učiteli a s odborníky z praxe se může učitel prakticky rozvíjet.

Seberozvoj

Důležité je také samostudium a aktivní přístup ke kontinuálnímu vlastnímu rozvoji.

Akreditované semináře a kurzy

Formální vzdělávání má výhodu v tom, že ho lze zaplatit např. z evropských zdrojů.

Rozvoj podnikavosti

pro učitele SŠ

akreditovaný kurz DVPP zaměřený obecně na rozvoj podnikavosti, prezenční forma, 2x 8 hodin

Více informací 

Rozvoj podnikavosti se simulací Start-up Business

akreditovaný kurz DVPP s využitím simulace Start-up Business (©Smarter)

prezenční forma, 2x 8 hodin

Kurzy k finanční gramotnosti

Na portálu Finanční gramotnost do škol najdete akreditované kurzy k finanční gramotnosti, která je chápána jako součást podnikavých kompetencí.

V tabulce jsou všechny akreditované kurzy DVPP k tématu podnikavosti, které jsou aktuálně realizovány v ČR (z databáze MŠMT)

(zdroj: projekt P-KAP - www.nuv.cz/p-kap.cz)