Výuka a rozvoj s využitím her a gamifikace

GAMIFIKACE je relativně nová technika marketingu, kdy jde o užívání herních prostředků, herních designů, herního myšlení a herních principů do neherních oblastí (např. řízení firmy, HR, marketing, webové / mobilní aplikace ...).

Zdroj: wikipedie

Pojmem GAMIFIKOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ můžeme označit vzdělávání, při kterém jsou využívány:

  • gamifikační prvky - např. ikony, které nám pomáhají lépe se orientovat v učebnicích a pracovních listech
  • rozšířená realita - v učebnicích, hrách apod.
  • herní strategie - např. sbírání bodů při plnění zadaných úkolů apod.
  • deskové či on-line hry - zaměřené svým obsahem na danou oblast výuky
  • výukové aplikace - zaměřené na určitý obsah výuky nebo na rozvoj kompetencí
  • virtuální realita - dává možnost navštívit zajímavé výukové světy

Hra je jedním ze základních prostředků rozvoje podnikavosti a souvisejících kompetencí. Pro její plnohodnotné využití je však důležitý přenos nabytých znalostí, dovedností a postojů do reálných životních situací.

Využití digitálních strategických her k přípravě žáků na výzvy 21. století.

Ucelený výukový program založený na principu HRAJ SI - UČ SE - APLIKUJ rozvíjí klíčové kompetence a měkké dovednosti.

Deskové hry a simulace

vhodné pro použití doma i ve škole, pro všechny věkové kategorie

On-line hry a výukové aplikace

výhodou je jejich dostupnost kdykoliv a kdekoliv, kde je internet

Zážitková pedagogika a hraní rolí

rozvíjí komunikační schopnosti a další kompetence na bázi příběhu a/nebo rolí

Soutěže

dávají možnost srovnat své znalosti a dovednosti s ostatními