sada výukových materiálů O PODNIKÁNÍ

Sada pracovních setů, které účastníky provedou základními principy podnikání s praktickými informacemi k jeho realizaci

Každý pracovní set obsahuje několik částí:

 • VIDEO (prezi prezentace s komentářem) - uvádí dané téma, pomáhá při výkladu jeho teoretické roviny (video je možné použít i bez zvuku jako prezentaci, kterou učitel / lektor doplní vlastním komentářem)
 • PREZENTACE v pdf - prezi-prezentace je k dispozici také ve formě pdf, shrnuje informace z videa a může sloužit jako podklad pro poznámky apod.
 • KVÍZ - navazuje na video, je možné jej použít k prozkoušení nabytých znalostí nebo na začátku pro zjištění aktuální úrovně znalostí. Obsahuje metodické pokyny a řešení.
 • PRACOVNÍ LIST - prohlubuje znalosti daného tématu a rozvíjí dovednosti žáků - skládá se z aktivit pro jednotlivce, pro skupinovou práci i projektovou výuku. Obsahuje metodické pokyny stejně jako kvíz.

Sada obsahuje tato TÉMATA:

 1. Proč podnikat
 2. Formy podnikání
 3. Jak začít podnikat
  • a) jako OSVČ
  • b) jako s. r. o.
 4. Podnikatelský záměr
  • 4a) Jak najít nápad
 5. Jak financovat podnikánÍ
 6. Networking a budování vztahů
 7. Užiteční lidé při podnikání

S každým dílem sady můžete pracovat on-line (viz níže) nebo si jej stáhnout:

1. Proč podnikat

Jaké jsou rozdíly mezi zaměstnáním a podnikáním? Jaké z toho plynou výhody a nevýhody podnikání?

 • KVÍZ KE STAŽENÍ
 • PRACOVNÍ LIST KE STAŽENÍ
 • PREZENTACE KE STAŽENÍ

2. Formy podnikání

Jaké formy podnikání je možné realizovat v České republice? Co je fyzická a právnická osoba a jaké jsou podmínky jednotlivých právních forem?

3a) Jak začít podnikat jako OSVČ

Co znamená osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)? Jaký je postup založení živnosti?

3b) Jak založit s. r. o.

Jaké jsou kroky k založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)?

4. Podnikatelský záměr

Co je podnikatelský záměr a jaké části obsahuje? Jaký je postup sestavení podnikatelského záměru?

4a) Jak najít nápad

Kde hledat inspiraci k novým nápadům?

5) Jak financovat podnikání

Jak financovat podnikatelské aktivity? Co jsou vlastní a cizí zdroje financování? A jaké jsou moderní způsoby financování?

6) Networking a budování vztahů

Co je networking a proč je pro podnikání důležitá síť kontaktů?

7) Užiteční lidé při podnikání

Je lepší podnikat sám nebo s někým? Jaké profese potřebujeme k podnikání? A co je outsourcing?