Podpora podnikání a inovací

Inovační a technologická centra 


Výzkum a vývoj, vzdělávání a moderní technologie. Podpora podnikání, služby pro firmy. 

BIC Brno

podnikatelské a inovační centrum - podpora spolupráce firem s výzkumem

BIC Plzeň

služby pro firmy, začínající podnikatele a startupy, univerzity a výzkumné organizace

BIC Ostrava

podnikatelské inovační centrum

Moravskoslezský 

Centrum podpory inovací VŠB - TU Ostrava

zapojování univerzity do realizace kvalitních vzdělávacích, vědeckých a výzkumných projektů, popularizace vědy a výzkumu

Inovační centrum ústeckého kraje (ICUK)

podpora inovací a podnikavosti, propojování existujících kapacit a aktérů, hledaní komplementarity a synergií

Jihomoravské inovační centrum (JIC)

je součástí jihomoravského ekosystému pro podporu podnikavosti a podnikání; podporuje startupy I zkušené firmy, spolupracuje na vzdělávacích projektech pro školy

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC)

podpora podnikání a inovací v MSK - služby, projekty, sítě spolupráce ...

Středočeské inovační centrum (SIC)

výzkum, vývoj, vzdělávání, služby pro obce a města, začínající i zavedené firmy, podpora start-upů

Technologické centrum Akademie věd ČR

provádí orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací

Technologické centrum Hradec Králové (TCHK)

podpora podnikání - vzdělávací programy pro školy - zázemí pro výzkum a vývoj, inovace ...

Technologické inovační centrum (TIC)

vytváření podmínek pro vznik a rozvoj inovačních firem

Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR

podpora spin-off firem založených na vědeckých výstupech Ústavu experimentální medicíny


Podnikatelské inkubátory


Podpora začínajících firem, spolupráce na jejich řízení a rozvoji ... 


Podnikatelský inkubátor Brno – Jih

poradenství začínajícím firmám od jejího založení, přes zpracování podnikatelských záměrů až po strategické řízení a další podporu

Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr

pronájem prostor k podnikání, školících a vzdělávacích prostor; služby pro inkubované; e-learningové kurzy

Podnikatelský inkubátor Nymburk

zvýhodněný nájem a služby pro (začínající) inovativní firmy - podmínkou je schopnost uplatnit svůj produkt v rozumném časovém horizontu na trhu

Podnikatelský inkubátor P-PINK

Práce s podnikatelskými záměry v jejich začátcích, podpora a rozvoj projektů a firem v Pardubickém kraji.

Podnikatelský inkubátor RVP Invest

developerská činnost, zhodnocování nevyužitých nemovitostí v oblasti Fulnecka, jejich návrat do produkční sféry a vytváření podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti

Podnikatelský inkubátor STEEL IT

teambuildingové kurzy (outdoor); vzdělávání v oblasti tzv. měkkých a manažerských dovedností, informačních a komunikačních technologií; mezinárodní spolupráce

Podnikatelský inkubátor Vsetín

podporuje vznik nových firem s inovačním potenciálem, usnadňuje rozvoj jejich konkurenceschopnosti na trhu a tím i jejich schopnost tvorby nových pracovních příležitostí


Vědecko-technické a technologické parky


Transfer technologií. Podpora výzkumu a vývoje. Služby pro firmy.