Rozvoj podnikavosti mimo školu

Centra vzdělávání a rozvoje

Science centra a další vzdělávací centra, kam lze vyrazit a vzdělávat se tzv. v terénu. Centra často pořádají speciální programy pro školy.

Akcelerační programy a soutěže

Programy, kde mohou žáci, studenti i dospělí rozvíjet své podnikatelské nápady. Programy mívají zejména vzdělávací charakter a poskytují konzultace a mentoring lidmi z praxe. Z nejlepších nápadů vznikají skutečné firmy.

Podnikatelské Inkubátory a inovační centra

Inkubátory jsou místa, kde mohou začínající firmy rozvíjet své nápady a získávají k tomu materiální i další podporu. Inovační centra často mívají svůj inkubátor, mohou se však zaměřovat i na větší technologické projekty apod.

Zajímavé projekty

Další zajímavé projekty a organizace, které podporují podnikavost a přístup k podnikání.