Soutěže

Soutěže jsou vhodným nástrojem rozvoje podnikavosti žáků.

Mohou být zaměřeny na rozvoj podnikavosti po obsahové stránce, tedy získání (ukotvení) potřebných znalostí (např. ekonomická gramotnost, podnikání apod.) a/nebo na rozvoj kompetencí (tzn. rozvíjejí podnikavost svou formou).

V ČR je realizována celá řada takovýchto soutěží ...


Rozvoj ekonomické gramotnosti 


Ekonomická olympiáda - SŠ

Soutěž ve znalostech ekonomie a financí pro SŠVychází z RVP MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do soutěže a koncepci spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB).

Ekonomický tým - SŠ

Rozvoj ekonomické gramotnosti žáků SŠSoutěž má 13letou tradici, skládá se z kol krajských a celorepublikového finále. Smyslem celého klání je podporovat týmového ducha, ověřit teoretické znalosti studentů a zjistit, jak dokáží aplikovat teoretické poznatky v praxi. Zajímavou části soutěže je také prezentace na vylosované téma. 

Rozpočti si to! - ZŠ / SŠ

Rozvoj finanční gramotnosti a podnikavosti žáků ZŠ a SŠInteraktivní soutěž se zaměřuje zejména na oblast hospodaření domácnosti, díky kreativním a bonusovým úkolům však v podstatě pokrývá celou šíři požadavků rámcových vzdělávacích programů v oblasti rozvoje finanční gramotnosti.

Logistik junior - ZŠ / SŠ

Odborná soutěž středních škol v logisticeUmožňuje porovnat znalosti a dovednosti v logistice a zviditelnit se ve svém oboru. Skládá se z logistické praxe (založeno na teoretických znalostech a praktických dovednostech), digitální prezentace týmové spolupráce a finále pro 4 nejlepší týmy z předchozích aktivit. 


Podnikání


Soutěž a podnikej - SŠ

... tě vynese (a možná ti i vynese)Pomáhá středoškolským studentům pilotovat své nápady. Nalézt díru na trhu, hledat, čím ji zaplnit, dát všemu prezentovatelnou formu a realizovatelný plán.

iKid - Innovative Kid - ZŠ

... ukažme dětem, že dokážou cokoliv...Obdobná soutěž jako Soutěž a podnikej, tentokrát však pro žáky základních škol. Cílem je naučit děti využívat inovativní myšlení a inspirovat je k tomu, že jejich inovativní myšlenka může změnit svět.

Social Impact Award

... pro mladé a dospělé, od 14 do 30 let, kteří chtějí proměnit své nápady v realitu a díky nim měnit svět k lepšímu.Nejrozsáhlejší akcelerační a vzdělávací program v oblasti společensky prospěšného podnikání působící v 30 zemích světa, který mladým lidem nabízí finanční a vzdělávací podporu. Finalisté Social Impact Award jsou hodnoceni odbornou porotou podle 4 kritérií: sociální dopad, inovace, proveditelnost a progres. 

Zelená podnikání - ZŠ / SŠ

... zaměření na podnikání, které je v souladu s udržitelným rozvojem a etickými zásadamiŽáci se v rámci soutěže naučí sestavit vlastní podnikatelský záměr a poměří své síly s ostatními. Nejlepší podnikatelské záměry postoupí do celorepublikového kola, kde je bude hodnotit odborná porota složená z podnikatelů i zástupců Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.


Komunikace, prezentace 


Prezentiáda - ZŠ / SŠ

Týmová soutěž v prezentování

Debatní liga - SŠ / VŠ

Rozvoj komunikačních schopností účastí v debatách.

Zlatý oříšek - ZŠ

Soutěž o podporu a prezentaci mimořádně nadaných žáků.


Audiovizuální tvorba 


Video pohlednice z mého města - ZŠ

představení města účastníků v angličtině formou video-pohlednice

ChemQuest - ZŠ / SŠ

soutěž VŠCHT - natočení chemického experimentu


Environmentální oblast 


Ekologická olympiáda - SŠ

3členná družstva obhajují práci před porotou - ekologie, ochrana přírody a životního prostředí

Navrhni projekt - SŠ

soutěž Ministerstva pro místní rozvoj - zpracování projektů podobných žádostem o dotace z fondů EU

Zlatý list - ZŠ

hra v přírodě - 6členná družstva rozdělená na 2 hlídky, outdoorové aktivity


Projektová výuka 


Vítejte u nás - SOŠ

Porovnání odborných, komunikativních a prezentačních dovedností žáků zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii.

Spotřeba pro život - SŠ

tvorba vzorového čísla spotřebitelského časopisu

Školní časopis roku - ZŠ / SŠ

soutěž pro redakce školních časopisů

EUSTORY - SŠ

soutěž vědeckých prací v oblasti dějepisu

CEMACH - SŠ / VOŠ

kreativní soutěž v poznávání moderního Izraele


Polytechnické vzdělávání, věda a výzkum 


Středoškolská odborná činnost (SOČ)

prezentace vědecké práce (18 různých oborů)

Talenty pro firmy T-Profi - ZŠ / SŠ

podpora polytechnického vzdělávání - týmová soutěž se stavebnicí

Česká liga robotiky - ZŠ / SŠ

Robotgame, prezentace vědeckého úkolu, týmová spolupráce, design robota

České hlavičky / Machři roku - SOU

soutěž pro začínající vědce a techniky

Enersol - SŠ

projekty ve spolupráci s odborníky na šetrné technologie v energetice, dopravě a výstavbě inteligentních domů

Robotiáda - ZŠ / SŠ

stavění robotů na turnaj


ICT 


Creative Baltie 2018 - ZŠ / SŠ / VŠ

soutěž v programování (vč. kreativního programování)

Czech StudNET Awards - SŠ

zpracování a prezentace projektů zaměřených na IT

Soutěž v programování - SŠ

součástí je také aplikační software - tvorba webových stránek