Praktická zkušenost žáků s podnikatelskými principy

Fiktivní firmy 

JA Firma 

Zapojení žáků do aktivit školy 

Díky fiktivním firmám si žáci osvojí potřebné kompetence - např. ekonomickou gramotnost, základy podnikání, ale i týmové dovednosti atd.

Žáci si projdou životem firmy od jejího založení přes realizaci až po likvidaci. Celý proces se odehrává virtuálně, on-line přes systém CEFIF a další elektronickou komunikaci.

Fiktivní firmy jsou vhodné nejen pro ekonomicky zaměřené školy, ale i pro další obory.

Fiktivní firmy realizuje jako program s celorepublikovou (a mezinárodní) působností Centrum fiktivních firem, které spadá pod Národní ústav pro vzdělávání. 

V JA Firmě si žáci vyzkouší podnikání v praxi. Projdou reálně procesem od založení společnosti (zapsaného spolku) přes realizaci podnikatelského záměru až po její likvidaci. Na rozdíl od fiktivních firem je zde reálný pohyb zboží a peněz.

JA Firma je realizována společností JA Czech, která je členem celosvětové sítě Junior Achievement.

Podnikavost žáků můžete rozvíjet také jejich aktivním zapojením do různých aktivit školy.