Projektová výuka

Projektová výuka je základní formou rozvoje podnikavosti v celé její šíři.

Může mít různé podoby - od projektových prací v jednom předmětu, přes blokovou výuku a projektové dny až po dlouhodobé speciální projekty či soutěže. Ve všech variantách přispívá k rozvoji podnikavosti zejména z pohledu rozvoje kompetencí (kromě týmových dovedností si žáci rozvíjejí např. strategické myšlení, schopnost plánování, ekonomickou gramotnost atd.).

Může být realizována projektově (zpracování určitého tématu projektovým způsobem) nebo na bázi hry.

Hra je jedním ze základních prostředků rozvoje podnikavosti a souvisejících kompetencí. Pro její plnohodnotné využití je však důležitý přenos nabytých znalostí, dovedností a postojů do reálných životních situací.

Materiály k projektové výuce

výukové materiály a inspirace k projektové výuce

Projektové dny

katalog organizací, které realizují projektové dny na školách

Zážitková pedagogika a hraní rolí

rozvíjí komunikační schopnosti a další kompetence na bázi příběhu a/nebo rolí

PROJEKTOVÉ DNY A SOUTĚŽ

  • Rozpočti si to! 1st - pro 1. stupeň ZŠ
  • Rozpočti si to! 2st - pro druhý stupeň ZŠ
  • Rozpočti si to! Prima život - pro střední školy

Odkaz pro soutěž a aplikaci Rozpočti si to!

Hry a gamifikace

Vzdělávání při uplatnění různých typů herních prvků - herní grafika, hry a aplikace, hraní rolí ...

Soutěže

dávají možnost srovnat své znalosti a dovednosti s ostatními

Praktická zkušenost žáků s podnikatelskými principy

vedení fiktivní či reálné firmy, aktivní spolupráce žáků na realizaci aktivit školy, spolupráce s odborníky z praxe