Nástroje pro rozvoj podnikavosti

Podnikavost má svou teoretickou rovinu (zejména v ekonomickém vzdělávání), hlavně však usilujeme o rozvoj tzv. "podnikavých" kompetencí pomocí zapojování různých interaktivních metod výuky

Výukové materiály

pracovní listy, kvízy a další materiály do výuky uspořádány podle témat a typů materiálů ...

Projektová výuka

je základním kamenem rozvoje "podnikavých" kompetencí žáků

Praktická zkušenost žáků s podnikatelskými principy

vedení fiktivní či reálné firmy, aktivní spolupráce žáků na realizaci aktivit školy, spolupráce s odborníky z praxe

Nové přístupy a aktuální trendy

Využití her a gamifikace

Vzdělávání při uplatnění různých typů herních prvků - herní grafika, hry a aplikace, hraní rolí ...

Hodnotové vzdělávání

Hodnotové vzdělávání sestry Cyril je přístup ke vzdělávání, samostatný vyučovací předmět a didaktická pomůcka pro úspěšnou spolupráci pedagogů, dětí a rodičů.

Rozšířená a virtuální realita

Využívání technologií rozšířené a virtuální reality přináší do vzdělávání nový rozměr výukových nástrojů!

Soutěže

v soutěžích si účastníci rozvíjejí své kompetence a mohou své schopnosti a znalosti porovnat s ostatními

Videa

jsou vhodným výukovým nástrojem - ať už k motivaci, inspiraci nebo samotnému vzdělávání

Knihy

jsou dobrým zdrojem inspirace i nových znalostí