Projektové dny

Projektové dny jsou základním nástrojem projektové výuky. V posledních letech získaly ve školách na oblibě, neboť umožňují v relativně krátkém čase nabýt větší množství znalostí a hlavně dovedností díky praktické (interaktivní) podobě.

Projektový den probíhá obvykle ve škole po dobu 1 vyučovacího dne (popř. se realizují i projektové týdny) a žáci v něm pracují ve skupinách (v týmech). Díky skupinové podobě si žáci rozvíjí "podnikavé" dovednosti a další klíčové kompetence.

Projektové dny / týdny mohou mít různou podobu:

  • tematický projekt - skupiny zpracovávají určité téma a následně si je vzájemně prezentují
  • veletrh / jarmark - speciální formou projektového dne může být veletrh, na který si mají žáci připravit stánek
  • využití her - žáci hrají vzdělávací deskové / digitální hry
  • zážitková pedagogika - týmy si projdou určitým příběhem a hraním rolí, projektový den je reálnou hrou
  • "úniková hra" - týmy musí za určitý čas vyřešit sled hádanek či úkolů a dojít k cíli...

Projektový den si škola zrealizovat sama nebo za pomoci externích partnerů. Na trhu je několik organizací, které realizují projektové dny pro žáky na různá témata. 

Lipka - školské zařízení pro enviromentální vzdělávání