Podnikavost.cz

Podnikavost.cz - Rozcestník informace v oblasti rozvoje podnikavých kompetencí

Nástroje rozvoje

výukové materiály a nástroje pro každého, kdo chce rozvíjet svou podnikavost

Ve škole

rozvoj podnikavého učitele a podnikavého žáka ve škole

Mimo školu

podnikavost v zájmové a mimoškolní činnosti

Podnikavost a související kompetence

Kompetencí k podnikavosti se rozumí schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Její podstatou je tvořivost, kritické myšlení a řešení problémů, iniciativa a vytrvalost a schopnost spolupracovat s ostatními s cílem plánovat a řídit projekty, které mají kulturní, společenskou nebo komerční hodnotu.

Evropský referenční rámec, PŘÍLOHA návrhu doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2018)